یو اف سی 214؛ پیروزی «ریکاردو لاماس» برابر «جیسون نایت»

در دسته پروزن بازی های مقدماتی یو اف سی 214، ریکاردو لاماس موفق شد در راند اول حریف خود را ناک اوت کند و به پیروزی برسد ......

در دسته پروزن بازی های مقدماتی یو اف سی 214، ریکاردو لاماس موفق شد در راند اول حریف خود را ناک اوت کند و به پیروزی برسد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس