یو اف سی 220؛ استپی میوچیچ؛ ببر گرسنه هشت ضلعی

پیش مبارزه یو اف سی 220 بین میوچیچ و انگانو که بیستم ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد را با هم میبینیم ......

پیش مبارزه یو اف سی 220 بین «میوچیچ» و «انگانو» که بیستم ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد را با هم می‌بینیم.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی