یو.اف.سی 220؛ ضربات برتر در قاب اسلوموشن

مروری بر بهترین لحظات و تکنیکهای مبارزات مختلف دور جدید مسابقات یو اف سی که در قاب اسلوموشن به نمایش درامده است ......

مروری بر بهترین لحظات و تکنیک‌های مبارزات مختلف دور جدید مسابقات یو اف سی که در قاب اسلوموشن به نمایش درامده است.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی