یو‌اف‌سی 229؛ تکنیک‌های برتر مبارزه حبیب – کانر در قاب اسلوموشن

در این ویدیو نگاهی دوباره داریم به حواشی و خلاصهای از مبارزه حبیب نورماگومدوف و کانر مکگرگور در یوافسی 229 که با پیروزی حبیب به پایان رسید ......

در این ویدیو نگاهی دوباره داریم به حواشی و خلاصه‌ای از مبارزه حبیب نورماگومدوف و کانر مک‌گرگور در یو‌اف‌سی 229 که با پیروزی حبیب به پایان رسید.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی