یو‌اف‌سی 229؛ حبیب و کانر آماده مبارزه می‌شوند (زیرنویس)

در آستانه یوافسی 229 و مبارزه بزرگ حبیب نورماگومدوف و کانر مکگرگور، صبحتهای دو مبارز را در آستانه این رویداد مهم رزمی میبینیم و میشنویم ......

در آستانه یو‌اف‌سی 229 و مبارزه بزرگ حبیب نورماگومدوف و کانر مک‌گرگور، صبحت‌های دو مبارز را در آستانه این رویداد مهم رزمی می‌بینیم و می‌شنویم.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی