یو‌اف‌سی 229؛ نورماگومدوف – مک‌گرگور روی کاغذ (دوبله)

در آستانه مبارزه حساس حبیب و کانر در یوافسی 229، در این ویدیو نگاهی داریم به آمار این دو مبارز روی کاغذ ......

در آستانه مبارزه حساس حبیب و کانر در یو‌اف‌سی 229، در این ویدیو نگاهی داریم به آمار این دو مبارز روی کاغذ.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی