یو‌اف‌سی 229؛ پیش نمایش مبارزه حبیب – مک‌گرگور

حبیب نورماگومدوفِ روس و کانر مکگرگورِ ایرلندی آمادهاند تا مبارزه قرن را برگزار کنند ......

حبیب نورماگومدوفِ روس و کانر مک‌گرگورِ ایرلندی آماده‌اند تا مبارزه قرن را برگزار کنند. با این ویدیو به استقبال این مبارزه می‌رویم.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی