یو‌اف‌سی 230؛ پیش‌نمایش فینال سنگین وزن جهان

پیشنمایش فینال سنگین وزن جهان در یوافسی 230 میان دریک لوئیس و دنیل کورمیر را که در تاریخ دوازدهم آبانماه در نیویورک انجام میشود را در این ویدیو ببینید ......

پیش‌نمایش فینال سنگین وزن جهان در یو‌اف‌سی 230 میان «دریک لوئیس» و «دنیل کورمیر» را که در تاریخ دوازدهم آبان‌ماه در نیویورک انجام می‌شود را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی