یو‌اف‌سی 232؛ تکنیک‌های برتر در قاب اسلوموشن

رویداد اخیر یو اف سی با تاریخ سازی آماندا نونز و جان جونز همراه بود. تکنیکهای برتر مبارزات این دور را در قاب اسلوموشن بب ......

رویداد اخیر یو اف سی با تاریخ سازی آماندا نونز و جان جونز همراه بود. تکنیک‌های برتر مبارزات این دور را در قاب اسلوموشن ببینید.