یو‌اف‌سی 232؛ مبارزه کامل آندرسون - لطیفی

در یکی دیگر از مسابقات مهم رویداد یو اف سی 232 آندرسون موفق شد لطیفی را شکست دهد ......

در یکی دیگر از مسابقات مهم رویداد یو اف سی 232 آندرسون موفق شد لطیفی را شکست دهد.