یو‌اف‌سی 232؛ مبارزه کامل مایکل کیه‌سا - کاندیت

در یکی دیگر از دیدارهای یو اف سی 232 که از مدال زنده پخش شد مایکل کیهسا توانست کاندیت را شکست دهد ......

در یکی دیگر از دیدارهای یو اف سی 232 که از مدال زنده پخش شد مایکل کیه‌سا توانست کاندیت را شکست دهد.