یو‌اف‌سی 232؛ نظرعلی اکبری درباره مبارزه جونز - گوستافسن

......

مبارز خوب کشورمان که با حمایت رسمی مدال برای قهرمانی جهان آماده می‌شود، در مصاحبه‌ای اختصاصی درباره مبارزه جان جونز - گوستافسن و نونیز - سایبورگ نظر داد