یو اف سی 239 ؛ تکنیک‌های برتر در قاب اسلوموشن / ویدیو

مروری بر تکنیک های برتر در مبارزات بخش مردان در رویداد یو اف سی 239....

رویداد یو اف سی 239 با برتری جان جونز برابر تیاگو سانتوس و ثبت سریع ترین ناک اوت تاریخ در مبارزه ماسویدال و اسکرن همراه بود. در این ویدیو تکنیک های برتر مبارزان را در قاب اسلوموشن می بینیم.