یو اف سی 239؛ مبارزه کامل ماسویدال - اسکرن/ سریع ترین ناک اوت تاریخ!

مبارزه کامل و با کیفیت خورخه ماسویدال و بن اسکرن که تاریخی از آب درآمد....

خورخه ماسویدال و بن اسکرن پس از ماه ها جنگ لفظی با یکدیگر، پا به هشت ظلعی گذاشتند، اما این مبارزه بیشتر از 5 ثانیه طول نکشید و ماسویدال موفق شد با ضربه دیدنی زانو اسکرن را بی هوش کند و رکورد سریع ترین ناک اوت تاریخ را هم به نام خود بزند.

 

اخبار مرتبط:

یو اف سی 239 ؛ مبارزه کامل جان جونز - تیاگو سانتوس / ویدیو
 

یو اف سی 239 ؛ مبارزه کامل ادمن شهبازیان - جک مارشمن / ویدیو
 

 

تگ ها


یو اف سی یو اف سی239 ویدیو ویدئو بن اسکرن خورخه ماسویدال MMA UFC