یو اف سی 240؛ روبرو شدن مکس هالووی و فرانکی ادگار / ویدیو

دو مبارز قدرتمند یو اف سی در مراسم پیش از برگزاری مبارزه روبروی هم ایستادند....

مکس هالووی (20 برد و 4 شکست) و فرانکی ادگار (23 برد و 6 شکست) بامداد فردا یکشنبه 6 مرداد 98 در مهمترین مبارزه رویداد یو اف سی 240 برابر هم قرار خواهند گرفت.