یو اف سی 242؛ مبارزه کامل حبیب نورماگومدوف - داستین پوریر / ویدیو

جریان کامل مبارزه فوق دیدنی حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر که لحظاتی پیش به پایان رسید....

مبارزه حبیب و پوریرو سر کمربند قهرمانی میان وزن بود که در انتهای رویداد یو اف سی 242 برگزار شد. جریان کامل این مبارزه را در این ویدیو ببینید.

 

 

تگ ها


رزمی یو اف سی یو اف سی242 حبیب نورماگومدوف داستین پوریر ام ام ای ویدیو ویدئو UFC MMA هنرهای رزمی ترکیبی