یو اف سی 242؛ مبارزه کامل حبیب نورماگومدوف - داستین پوریر / ویدیو

جریان کامل مبارزه فوق دیدنی حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر که لحظاتی پیش به پایان رسید....

مبارزه حبیب و پوریرو سر کمربند قهرمانی میان وزن بود که در انتهای رویداد یو اف سی 242 برگزار شد. جریان کامل این مبارزه را در این ویدیو ببینید.