یکی از آن رفقایی که هیچ وقت پاس نمی داد

همه ما در بازی فوتبال هم تیمی هایی داشتیم که تحت هیچ قیمتی حاضر نبودند توپ را پاس بدهند ......

همه ما در بازی فوتبال هم تیمی هایی داشتیم که تحت هیچ قیمتی حاضر نبودند توپ را پاس بدهند. این نمونه یکی از سرسخت ترین آن هاست

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال