یک بار پیش بینی کن؛ یک عمر جایزه بگیر!

بسته های جدید پیش بینی مدال رونمایی شد!...

با شروع جام ملت های آسیا بسته های جدید پیش بینی مدال رونمایی شد. این بار با بسته های رایگان برنده جایزه مادام العمری 10 میلیون تومانی شوید!
با بسته جدید مدال یک بار پیش بینی کن اما تا آخر عمر جایزه بگیر!