یک باشگاه اسکاتلندی به دنبال جذب میلاد محمدی

- سرمربی سرشناس گلاسکو رنجرز اسکاتلند تاکید کرد که این باشگاه مدافع تیم ملی ایران و عضو باشگاه احمد گروژنی جذب کند ......

- سرمربی سرشناس گلاسکو رنجرز اسکاتلند تاکید کرد که این باشگاه مدافع تیم ملی ایران و عضو باشگاه احمد گروژنی جذب کند.
و به نقل از سایت «sportslens»، استیون جرارد، سرمربی گلاسکورنجرز اسکاتلند تاکید دارد تا میلاد محمدی، مدافع تیم ملی ایران و عضو باشگاه احمد گروژنی روسیه را جذب کنند. اما جرارد برای آوردن این مدافع ایرانی رقیب سرسخت و سنتی خودشان سلتیک را پیش رو دارد.
بنا به گزارش ها رنجرز می تواند با پرداخت ۲ میلیون پوند محمدی را جذب کند. سلتیک از لحاظ مالی وضعیت بهتری دارد نسبت به گلاسکو رنجرز دارد و با پرداخت ۲ میلیون پوند برای جذب محمدی هیچ ضربه ای به منابع مالی این باشگاه وارد نمی شود. به همین خاطر باشگاه گلاسکو رنجرز باید برای این انتقال خیلی سریع اقدام کند تا سلتیک او را از چنگالش درنیاورد. جرارد به باشگاه گلاسکو تاکید کرد که باید محمدی قرارداد امضا کنند.

تگ ها


میلاد محمدی المپیک