یک تکنیک دیدنی و جدید در «فری استایل»

ریشل بونیتا، مجری محبوب ورزشی در این ویدئو به سراغ یکی از فری استایل بازهای فوتبال و تکنیک عجیب و دیدنی اش رفته است ......

ریشل بونیتا، مجری محبوب ورزشی در این ویدئو به سراغ یکی از فری استایل بازهای فوتبال و تکنیک عجیب و دیدنی اش رفته است.