یک روز با « تیری هانری » در نیویورک

در این ویدئو با تیری هانری در اردوی پیش فصل بارسلونا در نیویورک همراه می رویم ......

 در این ویدئو با تیری هانری در اردوی پیش فصل بارسلونا در نیویورک همراه می رویم.

تگ ها


فوتبال