یک روز در زندگی «الکس هانون»

الکس هانون، معروفترین صخره نورد جهان از معدو کسانی است که بدون هیچ وسیله کمکی از بلندترین و ترسناک ترین صخره های جهان بالا می رود ......

الکس هانون، معروفترین صخره نورد جهان از معدو کسانی است که بدون هیچ وسیله کمکی از بلندترین و ترسناک ترین صخره های جهان بالا می رود. در این ویدیو یک روز زندگی او را می بینیم که شامل صعودی دلهده آور هم می شود.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس