یک روز در زندگی «سرجیو راموس»

سرجیو راموس، مدافع محبوب رئالی ها با استفاده از امکانات جدید اینستاگرام وقایع یک روز از زندگی خود را منتشر کرده که مطمئنا برای طرفداران رئال و این بازیکن جذاب خواهد بود ......

سرجیو راموس، مدافع محبوب رئالی ها با استفاده از امکانات جدید اینستاگرام وقایع یک روز از زندگی خود را منتشر کرده که مطمئنا برای طرفداران رئال و این بازیکن جذاب خواهد بود.

تگ ها


فوتبال