یک سال از پرش تاریخی «لوک آیکینز» گذشت

یک سال پیش لوک آیکینز با انجام یک پرش تاریخی نام خودش را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد ......

یک سال پیش «لوک آیکینز» با انجام یک پرش تاریخی نام خودش را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد. او که سابقه 30 سال پرش از ارتفاع را دارد تصمیم گرفت تا بدون چترنجات و بدون هیچ کمکی از یک هواپیما در ارتفاع 7000 متری پایین بپرد. این عملیات هیجان انگیز و فرود زیبایش را با هم میبینیم. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس