یک سال خنده با یورگن کلوپ در لیورپول

یورگن کلوپ یک سال پیش در چنین روزهایی هدایت تیم لیورپول را بر عهده گرفت ......

یورگن کلوپ یک سال پیش در چنین روزهایی هدایت تیم لیورپول را بر عهده گرفت. این مربی بشاش و خوش رو تیم لیورپول بارها با حرکات و خنده های خود سوژه رسانه های انگلیس شده است.

تگ ها


فوتبال