یک میلیارد دلار بیمه بازی های المپیک ریو2016

با آغاز بازی های المپیک تابستانی در "ریو دو ژانیرو" بیمه ای در حدود یک میلیارد دلار برای ورزشکاران که برای کسب مدال طلا رقابت می کنند، در نظر گرفته شده است ......

با آغاز بازی های المپیک تابستانی در "ریو دو ژانیرو" بیمه ای در حدود یک میلیارد دلار برای ورزشکاران که برای کسب مدال طلا رقابت می کنند، در نظر گرفته شده است. این بیمه به غیر از ورزشکاران، سازمان ها، حامیان مالی و خبرنگاران را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

کمیته سازماندهی بازی های المپیک ریو بودجه ای در حدود 2.24 میلیارد دلار برای این بازی ها در نظر گرفته است؛ این در حالی است که انتظار می رود تنها هزینه برگزاری این بازی ها به 18 میلیارد دلار برسد.

حدود 47 هزار پرسنل امنیتی و 38 هزار نیرو ارتش مسئول امنیت این بازی ها هستند. همچنین پوشش بیمه ای برای محل برگزاری این بازی ها که در آن بیش از 10 هزار ورزشکار از 200 کشور جهان اسکان دارند، توسط گروه "کنترل ریسک" لندن تهیه شده است.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک