یک هفته با اتفاقات باشگاه «بارسلونا» (6) (23 اردیبهشت 96)

گل های برتر آکادمی لاماسیا، اهدای جایزه به لیونل مسی پیش از دیدار برابر ویارئال، چالش بطری بازیکنان بارسا و حواشی جالب تمرینات رده های مختلف سنی در این باشگاه مهمترین اتفاقات هفته گذشته در باشگاه بارسلونا بوده اند ......

گل های برتر آکادمی لاماسیا، اهدای جایزه به لیونل مسی پیش از دیدار برابر ویارئال، چالش بطری بازیکنان بارسا و حواشی جالب تمرینات رده های مختلف سنی در این باشگاه مهمترین اتفاقات هفته گذشته در باشگاه بارسلونا بوده اند.