​جاسوس بازی در جام ملت های آسیا شروع شد/ تیم ملی ایران به قلعه رفت!

با نزدیک تر شدن به زمان دیدار های جام ملت های آسیا مربیان همه تیم ها در پی به دست آوردن اطلاعات از اردوی تیم های حریف خود هستند ......

با نزدیک تر شدن به زمان دیدار های جام ملت های آسیا مربیان همه تیم ها در پی به دست آوردن اطلاعات از اردوی تیم های حریف خود هستند ...
با نزدیک تر شدن به زمان دیدار های جام ملت های آسیا مربیان همه تیم ها در پی به دست آوردن اطلاعات از اردوی تیم های حریف خود هستند. همین دو روز قبل دو نفر کحه با وجود پارچه های سیاه دور زمین تمرین تیم ملی کوشیدند از این تمرینات فیلم بگیرند توسط دست اندر کاران تیم ملی ایران شناسایی و تقریبا دستگیر شدند. 
 
محمد سررشته داری
 
با نزدیک تر شدن به زمان دیدار های جام ملت های آسیا مربیان همه تیم ها در پی به دست آوردن اطلاعات از اردوی تیم های حریف خود هستند. همین دو روز قبل دو نفر کحه با وجود پارچه های سیاه دور زمین تمرین تیم ملی کوشیدند از این تمرینات فیلم بگیرند توسط دست اندر کاران تیم ملی ایران شناسایی و تقریبا دستگیر شدند. 
پیش از این علیرضا منصوریان در ایامی که دستیار کی روش بود در اردوی یکی از تیم های حریف با تغییر چهره به جمع آوری اطلاعات رفت . 
در واقع این چند روز قبل از جام ملت ها به شدت تیم ها به جیمز باند ها متوصل هستند و سیستم جاسوسی به شدت فعال است. 
اینکه تیم ها چه تمریناتی می کنند، کدام بازیکنانشان کلیدی هستند که باید فیلم بازی های آنها را دید، اینکه تیم ها از کناره ها حمله می کنند یا از وسط، اینکه مهاجمانشان بلند زن هستند یا دریبل زن و پنالتی گیر، همه و همه در تمرینات چند روز آخر به شدت موثرند. 
حتی مصدومان، تمرینات مصدومان و اینکه به ترکیب اصلی می رسند یا نه و اینکه اصالتا مربیان تاکتیک های دفاعی را تمرین می کنند یا تهاجمی کمترین سوال هایی است که مربیان همه تیم های حاضر به دنبال جواب آنها می گردند. 
برخی تیم ها که تدارکات خوبی داشته اند و زمین های مناسب و امکانات کافی دارند به ه9مین دلیل در کشور های خود می مانند و دور کمپ تمرینی خود را می بندند و حتی اجازه پرواز هلیشات ها را در این منطقه نمی دهند، برخی دیگر اما مجبور به خروج از پناهگاه های خود هستند که در اینصورت نگه داشتن اطلاعات بازیکنان و تاکتیک هایشان بسیار سخت تر از دیگران خواهد بود و معمولا موفق هم نیستند در این مسیر. 
کی روش اتفاقا از آن دست مربیان است که حتی دوست ندارد نحوه تدارکالت تیمش را کسی متوجه بشود چه برسد به بازیکنان و یا اطلاعات تاکتیکی اش. گاهی برای این موضوع حتی با تاکتیک اشتباه به میدان می رود و حریفش را گول می زند. به هر حال مثل اصطلاح شطرنج باید بگوییم کی روش تیم ملی ایران را به قلعه برده است.  
در هر صورت شمارش معکوس شروع شده و شما می توانید با پلی کردن آهنگ جیمز باند در ذهن خودتان تمرینات تیم ملی را رویا پردازی کنید. 
باید دید تیم ملی ایران در این دوره از جام ملت ها تا کجا صعود می کند و چقدر می تواند در هر دیدار اطلاعات تیم خودش را حفظ کند.