ژانگولربالوتلی درتعطیلات تابستانی

در این ویدیو نگاهی داریم به تعطیلات تابستانی ماریو بالوتلی بازیکن تیم نیس فرانسه و تیم ملی ایتالیا ......

در این ویدیو نگاهی داریم به تعطیلات تابستانی ماریو بالوتلی بازیکن تیم نیس فرانسه و تیم ملی ایتالیا.

تگ ها


ماریو بالوتلی نیس لوشامپیونه فرانسه فوتبال