اردونشینان تیم کشتی فرنگی امید تست کرونا می‌دهند

فرنگی‌کاران دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم کشتی امید صبح امروز تست کرونا خواهند داد تا دور جدیدی از تمرینات خود را برای رقابتهای جهانی آغاز کنند....

کادر فنی تیم کشتی فرنگی امید تعدادی از نفرات منتخب خود را برای حضور در اردوی آماده سازی معرفی کرده اند که این نفرات صبح امروز با حضور در خانه کشتی مورد تست کرونا قرار خواهند گرفت و سپس با توجه به نتایج تست وارد اردو می‌شوند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) امیررضا ده بزرگی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) سعید اسماعیلی (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) ایمان محمدی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی (قم) شاهین بداغی (خوزستان) دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) رضا ساکی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدحسین آذرم دخت (فارس) علیرضا محمدی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) محمدحسین محمودی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده (مازندران) علی عابدی درزی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی (مازندران) صادق عبدالهی (قم)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) امیرمحمد بیات (تهران) سعید حسین پور (خوزستان)

سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: داود گیل نیرنگ و سینا طالب وند و دو مربی منتخب از استان‌های فارس و قم
ماساژور: رضا اسماعیلی

تگ ها


کشتی کشتی