روزنامه ترکیه ای در وصف گالا - فنرباغچه: آبرو ریزی!

روزنامهی ینی شفک ترکیه با انتشار گزارشی دربارهی درگیریهای بازیکنان گالاتاسارای و فنرباغچه بعد از پایان دربی دیشب استانبول از تیتر "آبروریزی" استفاده کرد و نوشت که بازیکنان دو تیم آبروی ترکیه را در دنیا بردند ......

روزنامه‌ی ینی شفک ترکیه با انتشار گزارشی درباره‌ی درگیری‌های بازیکنان گالاتاسارای و فنرباغچه بعد از پایان دربی دیشب استانبول از تیتر "آبروریزی" استفاده کرد و نوشت که بازیکنان دو تیم آبروی ترکیه را در دنیا بردند.

بر اساس گزارش ینی‌شفک وقتی این دو بازیکن با هم درگیر می‌شوند جیلسون فوتبالیست برزیلی فنرباغچه از راه رسیده و سیلی محکمی به صورت بلهندا می‌نوازد. بعد از این بازیکنان دو  تیم به محل درگیری رسیده و مشغول هل دادن هم می‌شوند ولی دیگر بازیکنان دو تیم که روی نیمکت ذخیره‌ها بودند و همینطور بعضی از اعضای کادر فنی دو تیم هم به دعوا اضافه می‌شوند و از این لحظه به بعد است که کنترل ماجرا از دست همه خارج می‌شود و صحنه‌هایی شکل می‌گیرد که ینی شفک می‌گوید شایسته‌ی فوتبال ترکیه نیست.

جیلسون، سیلی‌زن فنرباغچه‌ای که با حمله‌ی تعداد زیادی از بازیکنان گالاتاسارای مواجه شده به سرعت به سمت رختکن فرار می‌کند. اما در همین حال حسن شاش کمک‌مربی گالاتاسارای با یکی از بازیکنان فنرباغچه درگیر شده و مشت محکمی به او می‌کوبد. درگیری دو طرف بعد از این هم شدت بیشتری پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که در نتیجه‌ی این درگیری‌ها ان‌دیایه، جیلسون و سولدادو کارت قرمز دریافت کرده و بلهندا هم از طرف داور با یک کارت زرد جریمه شد.

تگ ها


گالاتاسرای فوتبال