پرداختی به پرسپولیسی‌ها؛ اعتصاب تمرین نشکست

اعضای تیم پرسپولیس برای دومین روز متوالی تمرین نکردند....

به گزارش ورزش سه، امروز ۸ درصد از دستمزد بازیکنان پرسپولیس در حساب اعضای این تیم نشست تا دریافتی آنها به ۲۸ درصد برسد. این در حالی است که یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس هم در ورزشگاه شهید کاظمی حضور نداشت.

قرار است در روزهای آینده ۷ درصد دیگر به بازیکنان پرداخت شود. پیش‌تر هم دومین پرداختی به بازیکنان تاجیک انجام شده بود.

این در شرایطی است که باوجود پرداختی امروز، بازیکنان حاضر به تمرین نشدند تا برای دومین روز متوالی اعتصاب بازیکنان پابرجا بماند.

همچنین حقوق پرسنل باشگاه نیز امروز پرداخت شد و به حساب آنها نشست.

تگ ها


پرسپولیس تهران