دبیرکل فدراسیون اسکواش غرب آسیا معرفی شد

طی حکمی از سوی مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش غرب آسیا، مسعود قره ضیاالدینی به عنوان دبیرکل جدید این فدراسیون معرفی شد....

این تغییرات با مشورت با دبیرکل قبلی این‌ فدراسیون بدلیل حجم بالای وظیفه‌ای که در دو‌ کشور کانادا و آمریکا در مدیریت ۱۵۰ مجموعه زنجیره‌ای اسکواش در این دو کشور بر عهده وی گذاشته شده، گرفته شد.

ضیاالدینی یکی دیگر از چهره‌های مقبول و کاربلد در اسکواش بوده و در تمام سال‌های همکاری و همراهی خود را با سیاست‌های فدراسیون نشان داده است. او تحصیلکرده تربیت بدنی و تخصص در فیزیولوژی ورزشی دارد و به زبان دیپلماسی انگلیسی بخوبی آشنایی دارد و مانند سیدعلیرضا سنایی که سمت مشاور و مسئول آموزش منطقه ای فدراسیون جهانی در ایران می باشد  با مجامع بین المللی و کشورهای منطقه آشنا و در ارتباط است.

تگ ها


اسکواش