بازگشت دوباره اخباری به نیمکت ماشین

سرمربی سابق ماشین بار دیگر هدایت این تیم را به عهده گرفت....

به گزارش "ورزش سه"، سعید اخباری بعد از برکناری بیاتلو در هفته پنجم، هدایت ماشین سازی را به عنوان سرمربی موقت به عهده گرفت.

در ادامه کار باشگاه ماشین سازی اخباری را به عنوان سرمربی دائم خود انتخاب کرد اما در پایان نیم فصل شاهد جدایی او بودیم.

مهدی پاشازاده که به عنوان جانشین اخباری انتخاب شده بود بعد از تنها سه بازی طی تصمیمی عجیب به همکاری خود با ماشین سازی پایان داد.

به دنبال این تصمیم غیرمنتظره باشگاه ماشین سازی طی تصمیمی فوری بار دیگر سعید اخباری را به عنوان سرمربی انتخاب کرد.

تگ ها


ماشین سازی تبریز سعید اخباری