معرفی شمشیربازان اعزامی به مسابقات زون آسیا

سه شمشیرباز اعزامی به مسابقات زون آسیا برای انتخابی المپیک توکیو مشخص شدند....

در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی علیرضا ادهمی و نگین کافی در اسلحه فلوره به عنوان نمایندگان ایران انتخاب شدند. در اسلحه اپه زنان نیز پریا ماهرخ توانست جواز اعزام به مسابقات زون آسیا را کسب کند. بنا به اعلام فدراسیون شمشیر بازی رقابت‌های انتخابی اسلحه‌های اپه مردان و سابر زنان نیز در هفته جاری برگزار می‌شود. تیم اسلحه سابر مردان اسفندماه سال گذشته سهمیه المپیک توکیو را کسب کرد.

تگ ها


شمشیربازی