نوشاد عالمیان از دیدارهای انفرادی حذف شد

نوشاد عالمیان با قبول شکست برابر حریف بلژیکی از جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان کنار رفت....

نوشاد عالمیان که در دیدا نخست خود نماینده چین تایپه را از پیش رو برداشته بود با قبول این شکست از دور رقابت ها کنار رفت.

تگ ها


نوشاد عالمیان تنیس روی میز