رکورد جالب «فالکائو» با شش گل زده در شش بازی

فالکائو، مهاجم کهنه کار موناکو این فصل هم به گلزنی های خود ادامه داده و آمادگی خود را حفظ کرده است ......

فالکائو، مهاجم کهنه کار موناکو این فصل هم به گلزنی های خود ادامه داده و آمادگی خود را حفظ کرده است. فالکائو در شش بازی اخیر موناکو شش بار گلزنی کرده که در تاریخ لیگ فرانسه یک رکورد محسوب می شود.

تگ ها


رادامل فالکائو موناکو فوتبال