نتایج ۲ هفته از لیگ کامپوند بانوان و ریکورو مردان

نتایج مسابقات دو هفته از لیگ کامپوند بانوان و ریکروی مردان مشخص شد....

به گزارش ورزش سه و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، هفته سوم و چهارم لیگ کامپوند بانوان و هفته پنجم و ششم لیگ کامپوند و ریکرو مردان به پایان رسید.

کامپوند بانوان:

هفته سوم:

سهند تبریز ۱-۴ مس کرمان

آکادمی راد ۵- ۰ هیات استان مرکزی

هیات استان فارس صفر- ۵ هیلان

هفته چهارم:

سهند تبریز ۵- ۰ هیات استان مرکزی

مس کرمان ۵-۰ ایران آرچرز

آکادمی راد ۴- ۱هیلان

کامپوند آقایان:

هفته پنجم:

هیات استان مرکزی ۳- ۲ هیات استان کرمان

آکادمی راد ۴- ۱ سهند تبریز

آلفا ۴- ۱ هیات استان قزوین

ناجا ۳- ۲ سپاهان

نفت امیدیه ۰- ۵ مرال

هفته ششم:

هیات استان مرکزی ۲- ۳ سهند تبریز

هیات استان کرمان ۵- ۰ هیات استان قزوین

آکادمی راد ۵- ۰ سپاهان

آلفا ۵- ۰ هیلان

ناجا ۴- ۱ مرال

ریکرو آقایان:

هفته پنجم:

آکادمی استعدادیابی تبریز ۱-۴ دانشگاه آزاد اسلامی

ناجا ۴-۱ تیرانا

سپاهان ۴-۱ هیات استان مرکزی

سهند تبریز ۳-۲ کارن آرچری

شرکت سبلان پارچه اردبیل ۱-۴ انجمن اوتیسم ایران

کشت و صنعت پارس مغان۳-۲ نفت امیدیه

هفته ششم

آکادمی استعدادیابی تبریز ۴-۱ تیرانا

دانشگاه آزاد اسلامی ۴-۱ هیات استان مرکزی

ناجا ۵-۰ کارن آرچری

سپاهان ۱-۴ آکادمی راد

سهند تبریز ۳-۲ انجمن اوتیسم ایران

شرکت سبلان پارچه اردبیل ۲-۳ کشت و صنعت پارس مغان

تگ ها


تیر اندازی