نتایج روز نخست از هفته اول لیگ برتر اسکواش

نتایج روز نخست هفته اول دور رفت مسابقات لیگ برتر اسکواش مشخص شد....

ملوان نداجا تهران ۳_ صفر  پالایش نفت آبادان

نبکان البرز ۲_ یک هیئت اسکواش کرمانشاه 

هیئت اسکواش یزد ۳_ صفر  هیئت اسکواش همدان

ستارگان آیکورت ۲_ یک هیئت اسکواش اراک

فولاد آلیاژی ایران ۲_ یک مجموعه کروشه

تگ ها


اسکواش