اطری: بهروز یاری گفت با این قیافه به خیابان نرو

عضو المپیکی کشتی آزاد ایران می‌گوید آنقدر کاهش وزن‌های متوالی به او فشار آورده که کلیه و کبدش در حال از کار افتادن بوده است....

وی ادامه داد: امیدوارم که سهمیه جام تختی به من داده شود تا بتوانم شانس خود را در وزن ۶۱ کیلوگرم برای رسیدن به دوبنده تیم ملی امتحان کنم.

اطری در مورد میزان اضافه وزنی که برای او در مسابقات کشوری دردسرساز شد، گفت: یک کیلو و نیم در نرمش کم کردم، سه کیلو اضافه وزن ماند. سالن سرد بود، کشتی‌های روز اول هم دیر تمام شد، نتوانستم دیگر این سه کیلو را کم کنم. داشت کلیه و کبدم از کار می‌افتاد.

اطری که در المپیک هم کیلوهای زیادی از وزن بدنش را کم کرده بود تا بتواند مدال بگیرد و در آستانه کسب آن، از رسیدن به سکو بازماند، خاطرنشان کرد: من تمام تلاشم را کردم، قسمت این بود. آنقدر این وزن کم کردن به بدنم فشار آورده که دیگر نمی‎‌توانم نفس عمیق بکشم. همان وقت بهروز یاری من را در سالن دید، گفت پسر از سالن بیرون نرو، تو را با این قیافه هر جا ببینند، می‌گیرند! آنقدر در این مدت وزن کم کرده‌‌ام که روی صورتم تاثیر گذاشته است.

اطری در خاتمه گفت: هر تصمیمی کادرفنی تیم ملی بگیرد، تابع آن هستم. می‌خواهم کشتی بگیرم و هر میدانی که باشد با تمام وجود روی تشک خواهم رفت.

تگ ها


رضا اطری آزاد کشتی کشتی