صدور آیدی کارت برای کشتی‌گیران با کارت واکسن

آیدی کارت حضور در مسابقات لیگ برتر برای کشتی‌گیران و اعضای تیم‌ها صرفا با ارائه کارت واکسن و تست منفی PCR صادر خواهد شد....

درحالیکه سال گذشته با اصرار فدراسیون کشتی و سازمان لیگ مجوز برگزاری مسابقات صرفا در شرایط قرنطینه و به صورت متمرکز در تهران از سوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش و وزارت بهداشت صادر شد، امسال با توجه به انجام واکسیناسیون عمومی، شرایط برای برگزاری مسابقات بهتر شده و هر مرحله از لیگ به صورت متمرکز در یک شهر به انجام می‌رسد.

سازمان لیگ می‌گوید آیدی کارت حضور در لیگ برتر کشتی تنها با ارائه کارت واکسن و همچنین تست PCR منفی برای کشتی گیران صادر می‌شود.

به این ترتیب کشتی‌گیرانی که واکسن نزده باشند قادر به حضور در لیگ برتر نیستند.

این در شرایطی است که سرعت بخشی واکسیناسیون در کل کشور باعث شده اکنون کلیه گروه‌های سنی واجد شرایط دریافت واکسن باشند.

تگ ها


کشتی