حضور غیر قانونی دبیر کل؛ ادامه نخواهد داشت

طبق قانون کسی که سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال می شود تنها به مدت ۳ ماه می تواند عهده دار این سمت باشد و بعد از این باید به طور رسمی دبیر کل انتخاب شود....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، مدت سه ماهه حضور حسن کامرانی فر در فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دبیر کلی پایان یافته است و رییس فدراسیون فوتبال در برنامه فوتبال برتر قول داد که این حضور ادامه نخواهد داشت و در هفته آینده دبیر کل به صورت رسمی از سوی فدراسیون فوتبال معرفی خواهد شد. بر اساس قانون انتخاب دبیر کل جز وظایف رییس فدراسیون فوتبال است. هر چند پیشنهاد رییس فدراسیون فوتبال باید مورد تایید اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال قرار گیرد. 

پیشتر در فدراسیون فوتبال شاهد بودیم که حضور سرپرست دبیر کلی بیش از سه ماه طول کشید که این در زمان مهدی تاج بود. بعد از استعفای محمدرضا ساکت به خاطر دو شغله بودن ابراهیم شکوری بیش از سه ماه در فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دبیر کلی کار کرد. 

رییس فدراسیون فوتبال در مورد انتخاب دبیر کل و هم چنین پست های خالی در فدراسیون فوتبال گفت: دبیرکل هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. درخصوص نواب رییس نیز طبق مصوبه هیات رییسه در اولین مجمع عمومی تصمیم گیری می‌شود که تا کنون به دلیل تراکم کاری امکان برگزاری فراهم نشده است.

تگ ها


کمیته داوران حسن کامرانی فر فدراسیون فوتبال شهاب‌الدین عزیزی خادم فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال