دبیر: دست وطن فروشان را با سند رو می کنم

علیرضا دبیر معتقد است برخی گزارش هایی که از سوی افراد داخلی به شورای کشتی آسیا ارسال شده، باعث رای نیاوردن عباس جدیدی شده است....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، با اینکه فدراسیون کشتی ایران امیدوار بود با معرفی عباس جدیدی برای عضویت در شورای کشتی آسیا بتواند یکی از کرسی های مهم این شورا را از آن خود کند، اتفاقاتی غیرمنتظره در روز رای گیری رخ داد که باعث شد جدیدی به عنوان یکی از قهرمانان سابق کشتی آزاد جهان و المپیک حتی بین ۷ نفر برتر هم قرار نگیرد. 


علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی که در روزهای اخیر در قزاقستان بود و خودش در این انتخابات حضور داشت، در بازگشت از آلماتی در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما مسائل مهمی را بازگو کرده است. 


یک خانم و یک آقای ایرانی نگذاشتند جدیدی رای بیاورد
عباس جدیدی به نمایندگی از ایران در انتخابات شورای کشتی آسیا شرکت کرد، اما متاسفانه یک آقا و یک خانم که منفعت زیادی از حضور در مجامع بین المللی برده اند با خیانت به کشور خودشان باعث شدند تا جدیدی نتواند در این شورا رای بیاورد.


با سند دست مزدوران وطن فروش را رو می کنم
اسناد و مدارک این افراد را داریم و قطعاً شک نداشته باشید که در آینده‌ای نزدیک دست آن‌ها را رو می‌کنم تا این خیانتی که در حق ورزش اول ما و به ویژه کشورمان شود برای همه عیان شود. با سند و مدرک دست مزدوران وطن فروش را که باعث شدند کرسی بین المللی کشتی ما از دست برود را رو می‌کنم.


به شمارش مخفیانه آرا اعتراض کردم
جالب اینجا بود که برای شمارش آراء به جای آنکه مقابل چشم همگان رای‌ها را بشمارند رفتند داخل یک اتاق و زمانی که من اعتراض کردم گفتند این تصمیم مجمع بوده که من به آن‌ها گفتم مجمع یعنی یک نفر مانند من، من کی و چه زمانی به شما این اجازه را دادم که آراء را به صورت مخفیانه بشمارید؟

تگ ها


کشتی عباس جدیدی علیرضا دبیر کشتی