آلان به پاریسن‌ژرمن می‌پیوندد؟

پاریسی ها همچنان خواهان آلان هستند....

درحالی‌که ناپولی اعلام کرده قیمت آلان 80 میلیون یورو است اما سران تیم PSG از پیشنهاد خود پا پس نکشیده‌اند.
خوان مانوئل، مدیر برنامه‌های آلان اخیرا در زمین تمرین ناپولی، در حال صحبت با مدیر ورزشی آن‌ها دیده شده است و این مسئله بر شایعات جدایی آلان دامن زده است. از سوی دیگر پاریسن‌ژرمن نیز می‌خواهد به هر نحوی شده آلان را به چنگ آورد. آن‌ها مشغول رایزنی برای پایین آوردن قیمت هستند و می‌خواهند در صورت امکان اسپانسر را هم وارد قرارداد کنند. 
با احتمال زیادی، هواپیمایی قطر که اخیرا در ایتالیا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است باعث رخ دادن این انتقال خواهد شد.

 

تگ ها


آلان دسوزا پاری سن ژرمن ناپولی سری آ لوشامپیونه فرانسه فوتبال