حکم سنگین کمیته تعیین وضعیت برای یک تیم

با اعلام کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال یک باشگاه لیگ دسته دو به جریمه سنگین ۶۰۰ میلیون تومانی محکوم شد....

به گزارش مدال و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت مجید محافظت کار از باشگاه نفت نوین تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۲۱۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در  حق خواهان محکوم شد.


همچنین در پی شکایت هیئت فوتبال ماهشهر از باشگاه شهرداری ماهشهر، کمیته وضعیت این باشگاه را به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت مبلغ ۱۳۲ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۱۳۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محکوم کرد.


آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ثابتی:از بنایی و دست‌فروشی به آرزوی فوتبالی‌ام رسیدم

عبدی:از پترویچ انگلیسی یادگرفتم تا پیراهن ریوالدو را بگیرم!

 

 

تگ ها


دسته دو فوتبال ایران آرای کمیته تعیین وضعیت شهرداری ماهشهر فوتبال