رنکِ یک در نروژ به قهرمان المپیک کمک می‌کند

با اعلام رنکینگ ۱۰ وزن کشتی فرنگی، نام محمدرضا گرایی در رنک یک وزن ۶۷ کیلوست و باید دید این جایگاه در جهانی ۲۰۲۱ نروژ کار این قهرمان را برای تکرار فینالیست شدن ساده تر می‌کند....

رنک یک وزن ۵۵  کیلوگرم از آن اِمین سفرشایف (روسیه) است. صدر وزن غیرالمپیکی ۶۳ کیلوگرم را نیز سلطان آستولی از قزاقستان از آن خود دارد. در وزن ۷۲ کیلوگرم رابرت فریش از مجارستان صدرنشین است. در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز ادلان آکیف از روسیه رنک اول را از آن خود دارد.

 ۴ کشتی گیر برتر اوزان المپیکی به شرح زیر هستند:

۶۰ کیلوگرم: ۱- لوئیز اورتا سانچز (کوبا)، ۲- سرگئی امیلین (روسیه)، ۳- کنیچیرو فومیتا (ژاپن)، ۴- هایتم محمود (مصر)ف
۶۷ کیلوگرم: ۱- محمدرضا گرایی (ایران)، ۲- محمدابراهیم السید (مصر)، ۳- پرویز نصیبوف (اوکراین)، ۴- مرات فیرات (ترکیه)
۷۷ کیلوگرم: ۱- تاماس لورینچ (مجارستان)، ۲- آکژول محموداف (قرقیزستان)، ۳- یوناس باسار (ترکیه)، ۴- ابوزید مانستیگوف (روسیه) 
۸۷ کیلوگرم: ۱-  ژان بلنیوک (اوکراین)، ۲- ویکتور لورینچ (مجارستان)، ۳- زورابی داوناشویلی (صربستان)، ۴- بشیر سیدآزارا (الجزایر)
۹۷ کیلوگرم: ۱- موسی اولویف (روسیه)، ۲- آرتور الکسانیان (ارمنستان)، ۳- محمدهادی ساروی (ایران)، ۴-آروی ساوولاینن (فنلاند) 
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- میهاین لوپز (کوبا)، ۲- یاکوبی کاجایا (گرجستان)، ۳- رضا کایالپ (ترکیه)، ۴- عبداللطیف محمد (مصر)

تگ ها


محمدرضا گرایی کشتی فرنگی کشتی