«ادن هازارد» چقدر هم تیمی هایش را می شناسد؟ (دوبله)

ادن هازارد بازیکن خط میانی تیم چلسی در یک چالش ویدئویی می خواهد بدون دیدن صورت بازیکنان و فقط از روی مهارتشان در زدن روپایی تشخیص بدهد که چه کسی در تصویر است ......

«ادن هازارد» بازیکن خط میانی تیم چلسی در یک چالش ویدئویی می خواهد بدون دیدن صورت بازیکنان و فقط از روی مهارتشان در زدن روپایی تشخیص بدهد که چه کسی در تصویر است. او باید سه تشخیص درست بدهد, با هم ببینیم چطور از پس این چالش بر می آید.  

تگ ها


ادن هازارد چلسی لیگ برتر فوتبال