...از ایران تا انگلستان/الزامات مالکیت و مدیریت باشگاه های فوتبال در سرزمین مهد فوتبال

......

 


به گزارش خبرنگار مدال، در حالی که این روزها بحث مالکیت تیم ها در فوتبال ایران بسیار آشفته و نامشخص است و مالکیت دولت نیز سایه روی تیم های ایران انداخته، این موضوع به راحتی در فوتبال بین المللی حل شده و هیچ نگرانی در این راستا وجود ندارد.

در همین زمیته دکتر مهرداد محمدی عضو کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال یادداشتی را در اختیار خبرنگار مدال قرار داده که متن آن را در زیر می خوانید:
 از سال 2004 کلیه اشخاصی که قصد دارند در زمینه مالکیت یا اداره باشگاه های فوتبال فعالیت نمایند ملزم به براورده نمودن الزامات "تست مالکین و مدیران (owners’ & directors’ test)" می باشند. تست فوق توسط اتحادیه فوتبال انگلستان و در راستای مقابله با فسادهای احتمالی و عدم شفافیت مرتبط با مالکیت باشگاه های فوتبال و همچنین حفظ آبرو و اعتبار ورزش فوتبال ایجاد گردیده است.
"تست مالکین و مدیران" برای کلیه باشگاه های حاضر در لیگ برتر، لیگ فوتبال انگلستان، لیگ ملی، ایسمین لیگ، لیگ برتر شمالی و لیگ برتر جنوبی اعمال می شود. الزامات این تست برای مالکیت باشگاه های فوتبال، سختگیرانه ترین الزامات در بین صنایع مختلف در انگلستان محسوب می شود.
تست فوق در مورد اشخاصی در رابطه با باشگاه ها اجرا می شود که عبارتند از مدیران شرکت های به ثبت رسیده طبق قانون شرکت های انگلستان؛ اشخاصی که تاثیرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم بر باشگاه ها دارند از جمله دارندگان 30% از سهام یا بالاتر؛ رئیس، دبیر و خزانه دار باشگاه.
در ارتباط با عناصر این تست معیارهای متعددی وجود دارد. این معیارها برای لیگ های مختلف متفاوت می باشند، لیکن مشترکات زیادی میان آن ها وجود دارد. در واقع، شخص در صورت وجود هر یک از موارد ذیل صلاحیت فعالیت به عنوان مالک یا مدیر باشگاه فوتبال را از دست می دهد:
- در صورتی که قانون وی را از فعالیت به عنوان مدیر منع نموده باشد
- دارای صلاحیت یا نفوذ نسبت به یک باشگاه فوتبال دیگر باشد
- دارای منفعتی قابل توجه در یک باشگاه فوتبال دیگر باشد
- دارای محکومیت کیفری سپری نشده ای در ارتباط با خیانت، فساد، فریب مقامات قضایی یا نقض فاحش قانون شرکت ها باشد
- در صورتی که مطابق قوانین اتحادیه فوتبال انگلستان به جرایم شرط بندی یا رشوه متهم شده باشد
- ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی باشد
- توسط یک سازمان ورزشی یا یک نهاد حرفه ای محروم شده باشد
- طبق بخش دوم از قانون جرایم جنسی مصوب 2003 ملزم به گزارش اطلاعات شخصی خود شده باشد
- طی پنج سال گذشته جزء مقامات رسمی دو یا چند باشگاهی بوده باشد که ورشکسته شده اند
- مقام رسمی باشگاهی بوده باشد که طی پنج سال گذشته از لیگ برتر، لیگ فوتبال، کنفرانس، ایسمین، لیگ برتر شمالی یا لیگ های فوتبال جنوبی کنار گذاشته شده اند.
مطابق مقررات اتحادیه فوتبال انگلستان، اشخاص متقاضی مدیریت در باشگاه ها موظفند اظهارنامه ای را امضا نمایند که تصدیق نماید ایشان مشمول هیچیک از شرایط فوق الذکر نیستند و این اظهار نامه را به اتحادیه فوتبال انگلستان تسلیم نمایند. اتحادیه باید ظرف 14 روز این اظهارنامه را بررسی نموده و رضایت مکتوب خود را جهت فعالیت شخص مزبور به عنوان مدیر به باشگاه اعلام نماید. هر یک از مدیرانی که در طول فعالیت خود مشمول شرایط بی اعتبار کننده فوق شوند باید ظرف مدت سه روز کاری باشگاه را از این موضوع مطلع نمایند و باشگاه نیز سه روز کاری فرصت دارد تا به اتحادیه اطلاع دهد. در صورتی که مدیر یا باشگاهی مقررات مربوطه را نقض نموده یا اطلاعات نادرستی ارائه دهند، محکوم به سوء رفتار و مشمول مقرات انضباطی اتحادیه فوتبال انگلستان خواهند شد.
 

تگ ها


فوتبال