«اکستریم فوتبال» با طعم گلزنی در دامنه‌های آلپ

بالاخره انتظارها به سر رسید و فوتبال هم سر از اکستریم اسپرتس درآورد. کوه نشینان منطقه مونتافون در دامنه های رشته کوه آلپ د ......

بالاخره انتظارها به سر رسید و فوتبال هم سر از اکستریم اسپرتس درآورد. کوه نشینان منطقه «مونتافون» در دامنه های رشته کوه آلپ در کشور اتریش که حوصله شان از هوای تمیز و حیوان های بامزه سر رفته بود، دست به ابتکار جالبی زدند و فوتبال در شیب تند را اختراع کردن و اسمش را «فوتبال آلپاین» گذاشتند.

تگ ها


فوتبال