«بروبچ حرفه ای»؛ مسابقه ی بدلکاری (دوبله)

این بار بروبچ باحال سراغ اتومبیلرانی و مسابقه و بدلکاری رفته اند تا بدلکارترین قهرمان اتومبیلرانی را انتخاب کنند ......

این بار بروبچ باحال سراغ اتومبیلرانی و مسابقه و بدلکاری رفته اند تا بدلکارترین قهرمان اتومبیلرانی را انتخاب کنند. آنها 3 مرحله مسابقه طراحی کردند که  شامل پارک کردن, تست دقت و مهارت و مسابقه ی سرعت نهایی است. با هم ببینیم که چه کسی به عنوان نفر اول از این مسابقه بیرون میاید.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس